“Cakkizinchi mo`jizani ko`rdim”

Опубликовано JasurBek Urinboev 26.09.2009

Termiz qadimdan ma’rifat, ma’naviyat shahri sifatida dovrug` qozongan. Buni mardlar makonidan etishib chiqqan yuzlab Termiziylarning hayoti va faoliyati misolida ko`rishimiz mumkin. Markaziy Osiyoning buyuk olimi, hadisshunos, tabib va avliyolar avliyosi Muhammad Hakim Termiziy “Inson qalbi ilohiy sirdir. Uni faqatgina bilim o`zgartiradi va takomillashtiradi”, – degan edi. Komil insonlik darajasiga ma’naviyat, ma’rifat, bilim orqali yetishish mumkinligini ta’kidlaganlar. Termiziy bobomiz tasnifidagi vali qutb mohiyati bilan komil insondir.
Читать полностью »

Дахо шоирга муносиб ворислар булайлик

Опубликовано JasurBek Urinboev 19.09.2009

Улуг шоир Алишер Навоий яратган бебахо инсонпарвар дурдоналар куркам, беминнат зиё ва юксак санъат намунаси сифатида даврлар синовидан утиб, авлодларга маънавият ва маърифат нурларини таратиб, махбуб ва ардокли мерос, шуур уммонининг хазинаси каби, миллий комус янглиг кимматли ва кадрлидир. Зеро, Навоийнинг бадиият, гузалликка муносабати, нафосат сирларини заковат билан ифодалаган пурмаъно фикрларида инсоннинг мураккаб хис-туйгулари ва рухий кечинмалари, унинг фикр-уйи ва орзу интилишлари уз аксини топган.
Читать полностью »

Мактаб савдо-ярмаркалари

Опубликовано Feruza Xodjayeva 28.07.2009

Фаргона шахар Ахмад ал-Фаргоний номидаги маданият ва истирохат богида янги ўкув йили олдидан мактаб савдо-ярмаркаси иш бошлади. Вилоят хокимлиги, “Матлуботсавдо” акциядорлик компанияси, “Ўзулгуржисавдоинвест” компаниясининг худудий бўлими хамда вилоят матбуот ва ахборот бошкармаси хамкорлигида ташкил этилган ярмаркада мамлакатимизда ишлаб чикарилган ўкув куроллари, дарсликлар, мактаб формалари нисбатан арзон нархларда сотилмокда.  Читать полностью »

Тарбия ўйинчокдан бошланади

Опубликовано Feruza Xodjayeva 21.07.2009

tarbiya_oyinchoq1.jpg“… Хар кун ушбу клубга келиб, “Киллер мен”, “Лай-неж” ўйинларини ўйнайман. Кизикиб кетганимдан вакт ўтганини хам сезмай коламан. Тун бўйи ўйнаган вактларим хам бўлган. Чунки кечаси компьютер ўйнаш нархи анча арзон бўлади…” Бу Чилонзордаги “Уних-нет” клубининг доимий “мижози” бўлган ўн икки ёшли боланинг гаплари.
Фарзандларимиз бугун глобал тараккиёт асрида яшамокдалар. Ривожланган телевидение, компьютер, интернет, замонавий технологиялар уларнинг хаётига шиддат билан кириб келаётир. Читать полностью »

Болаликнинг заволи — келажакнинг уволи

Опубликовано Feruza Xodjayeva 21.07.2009

bolaliknin_zavoli.jpgХаёт оилавий турмуш тарзига асосланган. Унинг оиладаги вазифаларидан бири фарзанд кўриш ва уни тарбиялаш билан боглик. Хар томонлама етук, кобил фарзандлар эса миллат ва ватан келажагини белгиловчи омилдир.
Ўзбекистон ахолиси тез кўпайиб бораётган мамлакатлар каторига киради. Хар йили 350-400 минг бола дунёга келиб, ўрта хисобда 170 мингга якин оила барпо бўлади.
Шунингдек, ахоли орасида 5 миллиондан ортик репродуктив (бола тугиш ёшидаги) аёллар мавжуд бўлиб, уларнинг саломатлиги давлатимиз томонидан мухофаза этилмокда. Читать полностью »

Захирада 802 минг китоб

Опубликовано Feruza Xodjayeva 19.06.2009

Эндиликда катталарнинг хам, ёшларнинг хам кутубхонага, аникроги, ахборот-ресурс марказларига катнови ортиб боряпти. Буни Фаргона Давлат университети кошидаги ахборот-ресурс маркази мисолида хам кўриш мумкин.
— Хозирда китоб захирамиз 802 мингни ташкил этади, — дейди АРМ директори Абдухамиджон Тўхтаматов. — 200 ўринли ўкиш залимиз доимо гавжум. Марказимизда маънавият хонаси, ўкув зали, саклаш бўлими, тезкор маълумотлар хонаси ишлаб турибди.  Читать полностью »

Новые учебные заведения приглашают учиться

Опубликовано Feruza Xodjayeva 19.06.2009

Время сдачи выпускных экзаменов подходит к концу. Приближается горячая пора работы приемных комиссий. Уже с 20 июня в колледжах, лицеях и вузах начнется набор первокурсников. Примечательно, что среди учебных заведений, приглашающих учиться, немало новых, только начинающих свою деятельность.
В этом году объявили набор 165 новых профессиональных колледжей. Читать полностью »

Мактабдаги оромгох

Опубликовано Feruza Xodjayeva 12.06.2009

Ўзбекистон Республикаси Халк таълими вазирлиги томонидан пойтахтимизнинг Собир Рахимов туманидаги 243-умумтаълим мактаби кошида “Бойчечак” болалар оромгохи ташкил этилди.
Юртимизда ёш авлоднинг саломатлигини мустахкамлаш, бўш вактини мазмунли ташкил этишга алохида эътибор каратилмокда. Коракалпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахридаги умумтаълим мактаблар кошида ташкил этилаётган оромгохлар ана шундай хайрли максадга хизмат килмокда. Читать полностью »

Ўкувчилар учун янги ижодиёт саройи

Опубликовано Feruza Xodjayeva 3.06.2009

Самарканд вилояти Окдарё туманида Ўкувчилар ижодиёт саройининг янги биноси фойдаланишга топширилди.
Икки каватли, барча кулайликларга эга муассасада 630 нафардан зиёд ўкувчи дарсдан ташкари вактларини фойдали машгулотлар билан ўтказиш имконига эга бўлди. Читать полностью »

Ilm.uz портали

Опубликовано Feruza Xodjayeva 27.05.2009

Хадемай олий ўкув юртларига кириш учун тест синовлари бошланади. Коллеж ва лицейларни тамомлаш арафасида турган ёшлар аллакачон ўзлари танлаган йўналишлар бўйича кўшимча тайёргарликларни бошлаб юборишган. Кимдир тайёрлов курсларига ёзилган, кимдир репетиторга катнаган. Хамманинг максади битта — талаба бўлиш!  Читать полностью »